ANNE-MARIE KROGARS

Repola & Kettu

kirja tietoisesta johtajuudesta

Mikä ihmiselle on tärkeää, on tärkeää myös työssä ja kaikessa vaikuttamisessa. Ihmisi­nä me kykenemme tiedostamiseen ja kehit­tämään siihen perustuvia taitojamme. Mahdollisuudet ovat ihmisissä.

Tietoisuutemme muodostaa voimavarannon, joka käytettäessä monipuolistuu ja rikastuu. Tiedostamises­sa suuntaamme huomiomme sisäänpäin. Samalla koem­me, että jaamme ihmisyytemme toisten kanssa. Emme ole yksin. Silta, joka liittää meidät toisiimme ja ympäris­töömme, rakentuu yhteydestä omaan itseemme.

Kirjan johtajuus on hyväksyvän tietoisen läsnäolon viitekehyksessä. Monipuolisten harjoitteiden tavoitteena on tietoisuustaitojen ja myötätunnon kehittyminen.

Repolan ja Ketun keskustelut havainnollistavat käsitel­täviä aiheita. Kettu tuo tarinoihin maanläheisyyttä ja myötätuntoa sekä kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä.

ANNE-MARIE KROGARS

Repola & Kettu

kirja tietoisesta johtajuudesta

Mikä ihmiselle on tärkeää, on tärkeää myös työssä ja kaikessa vaikuttamisessa. Ihmisi­nä me kykenemme tiedostamiseen ja kehit­tämään siihen perustuvia taitojamme. Mahdollisuudet ovat ihmisissä.

Tietoisuutemme muodostaa voimavarannon, joka käytettäessä monipuolistuu ja rikastuu. Tiedostamises­sa suuntaamme huomiomme sisäänpäin. Samalla koem­me, että jaamme ihmisyytemme toisten kanssa. Emme ole yksin. Silta, joka liittää meidät toisiimme ja ympäris­töömme, rakentuu yhteydestä omaan itseemme.

Kirjan johtajuus on hyväksyvän tietoisen läsnäolon viitekehyksessä. Monipuolisten harjoitteiden tavoitteena on tietoisuustaitojen ja myötätunnon kehittyminen.

Repolan ja Ketun keskustelut havainnollistavat käsitel­täviä aiheita. Kettu tuo tarinoihin maanläheisyyttä ja myötätuntoa sekä kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä.

Kirjan tausta-ajatukset

Repola ja Kettu on kirja tietoisesta johtajuudesta.  Kirjan keskeinen sisältö kiteytyy neljään perusajatukseen.

1. Johtajuus kuuluu kaikille.  Tarpeet ovat johtajuuden perusta.  Ne realisoituvat havahtumisiin ja oivalluksiin siitä, mitä haluamme saavuttaa. Unelmamme osoittavat, mikä on merkityksellistä. Kun tiedämme, mitä haluamme, kun näemme mahdollisuuksia ja ymmärrämme, että voimme valita ja päättää asioistamme, tarvitsemme johtajuutta. Ilman johtajuutta emme vaikuta, vaan olemme toisten ohjauksen ja valtapyrkimysten armoilla.

2. Olemme osa luontoa ja yhteydessä sen elintärkeisiin elementteihin, kuten maa, vesi, ilma, kasvit ja eläimet. Olemme ainutlaatuisia, erityisiä ja arvokkaita aitoina itsenämme. Emme ole yksin ja irrallisia muusta. Kuulumme ihmisyyte6en, jonka jaamme toisten ihmisten kanssa.

3. Yhteytemme ovat kahden suuntaisia. Tiedostamme aistihavaintomme, ajatuksemme, tunteemme ja intuitiomme suuntaamalla huomiomme sisäänpäin. Kuuntelemme mieltämme sekä sydämemme ja kehomme viisautta havainnoimalla ja pysähtymällä itsemme ääreen.

Avaudumme ulospäin, kohti ympäröivää todellisuutta. Vastaanotamme tietoa aistiemme kautta, kuuntelemalla, katselemalla ja tuntemalla.

Johtajuuskykymme tukeutuu itsetuntemukseen sekä vuorovaikutus-, kommunikointi- ja yhteistyötaitojemme varaan. Silta, joka liittää meidät toisiimme ja ympäristöömme, rakentuu yhteydestä omaan itseemme.

4. Tietoinen, hyväksyvä, myötätuntoinen läsnäolo on asenne, joka vie tasapainoon ja rauhaan. Tiedostamme tarpeemme ja tavoitteemme ja pyrimme niitä kohti. Arvomme ohjaavat keinojamme ja määrittävät sen, mikä on tavoiteltavaa ja merkityksellistä.

Oikeassa oleminen sekä itsemme tai toisten muuttaminen kuluttavat voimiamme johtamatta toivottuihin tuloksiin.  Muutos tapahtuu, kun hyväksymme, annamme olla ja päästämme irti.

 

Anne-Marie Krogars

Anne-Marie Krogars, omaa sukua Kyrklund. Kotoisin Helsingin maalaiskunnasta. Syntynyt 1947. Ylioppilas, Svenska Aftonläroverket, 1966. Diplomiekonomi, Svenska Handelshögskolan 1972. Työnohjaaja, Koulutuskeskus Agricola 2011. Mindfulness- ohjaaja, Integrum instituutti 2016. Ryhmätyö ry:n ryhmädynaaminen johtajuuskoulutus 2002 – 2004. 

Aktiivinen työura muodostui neljästä, noin kymmenen vuoden kestoisesta kokonaisuudesta. Yhdistävänä tekijänä olivat johtamisen tehtävät sekä vastuu taloudesta ja henkilöstöhallinnosta. 

1970 luvulla Kirjastopalvelu Oy:n talouspäällikkö ja tilitoimistoyrittäjänä. 1978 alkaen talous- ja henkilöstöpäällikkönä Suomen sairaanhoitajaliitto ja Tehy ry. 1989 alkaen hallintojohtajana Euromarket Group konsernissa ja Tuloshallinto Oy:n toimitusjohtajana.  2001 alkaen hallintojohtajana Proteesisäätiö konsernissa ja Respecta osakeyhtiössä. 

Työtehtäviin kuului hallitustyöskentelyä sekä organisaatiorakenteiden luomista ja kehittämistä. Kymmeniä hallituksen jäsenyyksiä ja toimitusjohtajuuksia mm. kiinteistöyhtiöissä, matkailualalla, kiinteistöhuollon alalla ja apuvälinealalla. 

Hirvensalmen kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen 5 vuotta. Hirvensalmen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 4 vuotta 

Sotainvalidien ansioristi v. 2007. 

Tietoista johtajuutta käsittelevän kirjan Repola ja Kettu kirjailija. Kirjan julkaisuvuosi 2019.

annemariekrogars@repolajakettu.fi